Verdiğimiz uzmanlık ve danışmalık hizmetleriyle, işyerlerinde yasalar çerçevesinde, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin bütün gereklerinin yerine getirilmesini sağlayarak, sağlıklı ve güvenli bir işyeri ortamı oluşturulmasına katkı sağlamaktayız.

Hizmetlerimiz

HAKKIMIZDA


HakkımızdaT.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından 07.06.2012 tarihinde ortak sağlık ve güvenlik birimi yetki belgesini alan firmamız faaliyetlerine başlamıştır.
KARE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ olarak güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak öncelikli politikamızı oluşturmaktadır.
İlkelerimiz:
• Çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin korunması
• Ulusal mevzuata uygun çalışmalar yapmak
• Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerini ortadan kaldırmak ya da en alt seviyeye indirerek kaza ölüm ve yaralanmaları önlemek
• İş sağlığı ve güvenliği hususlarındaki sorumlulukların farkında olunmasını sağlamak amacıyla eğitimler vermek
• İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi oluşturarak ve periyodik olarak gözden geçirerek çalışma ortamlarının sürekli iyileştirmek.
Saygılarımızla;
KARE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

İşletmemiz; İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği gereği işletmenizin tehlike sınıfına göre A,B,C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarını görevlendirmektedir.İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi istihtamı sağlanmaktadır.

Kasım 2010 yılında 27768 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik’te”iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlenmiş ve iş kanununda yer alan iş güvenliği mühendisi ya da teknisyeni yerine iş güvenliği uzmanlığı getirilmiştir.

İş Güvenliği Uzmanlarının Nitelikleri ve Görevlendirilmeleri

■İşverence iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe göre geçerli iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olmak zorundadır.
■İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.
■Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, en az bir iş güvenliği uzmanının işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterlidir.